Părinţi

Consiliul reprezentativ al părinților

 

  • Constantinescu-Otcu Otilia – președinte
  • Rusu Petronela - vicepreședinte
  • Crăciunaș Albumița – membru