Oferta educațională

Oferta educațională a Școlii Gimnaziale Sadova

pentru anul școlar 2017-2018

 

          1. Misiunea școlii:

 

Școala Gimnazială Sadova oferă servicii educaționale de calitate comunității locale, răspunde nevoilor de educație ale beneficiarilor și are rol de îndrumare și orientare atât pentru beneficiarii direcți, cât și pentru întreaga comunitate.

 

       2. Viziunea școlii

 

Școala Gimnazială Sadova este o instituție fundamentală a comunității locale, cu rol de etalon în domeniul educației, conectată la actualitatea și tendințele educaționale naționale și europene, deschisă spre inovație și orientată către viitor.

 

      3. Planul de școlarizare

 

Grădiniță cu program normal: două grupe de preșcolari (o grupă mare și o grupă combinată)

Învățământ primar: 5 clase – câte o clasă pentru fiecare an de studiu

Învățământ gimnazial: 4 clase – câte o clasă pentru fiecare an de studiu

 

      4. Curriculum-ul național

 

Școala Gimnazială Sadova aplică planurile-cadru și programele școlare în vigoare la nivel național, conform următoarelor acte normative:

Grădiniță:

OMECT nr. 5233/01.09.2008 privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 6/7 ani

Învățământ primar:

OMEN nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar

O.M.E.N. 5003, 5001, 5004 din 2014

Învățământ gimnazial:

Clasa a V-a:

OMENCS 3590 din 5 aprilie 2016 - Plan-cadru de învățământ pentru gimnaziu

OMEN nr. 3393/28.02.2017

Clasele VI-VIII:

OMEC nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru clasele I-a VIII-a, în anul școlar 2001-2002

O.M.E.C. 5286/09.10.2006

O.M.E.C. 5097/09.09.2009

 

      5. Curriculum-ul la decizia școlii

 

Discipline opționale:

Grupa combinată (mică și mijlocie): Minte sănătoasă în corp sănătos – educ. Gabriela Șesan

Grupa mare: În lumea poveștilor – prof. Georgeta Poenaru

Clasa a V-a: Educație pentru sănătate – prof. Rodica Petrescu

Clasa a VI-a: Ansamblu coral – prof Victor-Adrian Mahu

Clasa a VII-a: Tehnologia informației și a comunicațiilor – prof. Viorel Zbranca

Clasa a VIII-a: Magia lecturii – prof. Oana-Mariana Ursachi

 

      6. Resurse umane

 

Personal didactic:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Specialitatea

Gradul didactic

Diriginte

1

Poenaru Georgeta

Profesor pentru învățământul preșcolar

I

Grupa mare

2

Șesan Gabriela

Educatoare

II

Grupa combinată (mică și mijlocie)

3

Horga Lavinia-Diana

Profesor pentru învățământul primar

Debutant

Clasa pregătitoare

4

Străjeriu Ana - Maria

Profesor pentru învățământul primar

II

Clasa I

5

Suciu Teodora

Învățătoare

II

Clasa a II-a

6

Zbranca Viorel

Profesor pentru învățământul primar, Informatică și TIC

I

Clasa a III-a

7

Coca Elena

Învățătoare

I

Clasa a IV-a

8

Ursachi Oana Mariana

Profesor – Limba română, Limba latină

I

Clasa a VI-a

9

Agrapinei Loredana

Profesor - Limba engleză, Limba franceză

I

-

10

Mamaischi Maria

Profesor - Limba franceză

II

-

11

Lehaci Viorica

Profesor - Matematică

I

Clasa a VIII-a

12

Străjeriu Cristian Mihai

Profesor – Fizică, Chimie

I

-

13

Petrescu Rodica

Profesor – Biologie, Desen

I

Clasa a V-a

14

Lungeanu Cătălin

Profesor – Istorie, Geografie, Cultură civică

I

Clasa a VII-a

15

Mahu Victor-Adrian

Profesor – Muzică, Desen

II

-

16

Corșoreanu Gabriel

Profesor - Religie

I

-

17

Hofman Oltea

Profesor – Educație fizică

II

-

18

Drumuș Gabriela

Profesor – Educație tehnologică

II

-

 

Personal didactic auxiliar:

Secretar – Laura-Carmen Murgu

Administrator financiar – Doina Lungu

 

Personal nedidactic:

Îngrijitor – Dorina Sorocean

Muncitor de întreținere – Ștefan Zbranca

Șofer – Mihai Latiș

 

Director: Viorel Zbranca

 

      7. Resurse materiale

 

Școala Gimnazială Sadova își desfășoară activitatea într-o clădire modernă, construită în perioada 2006 – 2015.

Spații de învățământ:

-          2 săli pentru învățământul preșcolar

-         9 săli de clasă pentru învățământul primar și gimnazial, care includ cabinetele de limba română, matematică și științe și laboratorul de biologie

-          1 laborator de informatică

-          1 sală de gimnastică

-          1 spațiu multifuncțional (centru de documentare și informare)

-          bibliotecă

-          1 sală de festivități

-          teren de sport în curs de amenajare

Mobilier:

Mobilierul școlar este compus din bănci și scaune mobile, asigurând în acest fel configurarea sălilor de clasă în funcție de necesități.

Mijloace moderne de învățământ:

-          5 săli de clasă sunt dotate cu sisteme compuse din tablă multifuncțională, videoproiector și laptop

-          Conexiune la Internet fără fir cu acoperire în toate spațiile școlii

-          25 de calculatoare utilizate în activitățile cu elevii

-          3 videoproiectoare mobile

  

Transport:

-          un microbuz școlar cu 16 locuri, proprietatea școlii

-          un microbuz școlar cu 16 locuri, proprietatea Primăriei Comunei Sadova


 8.      Proiecte și programe educaționale școlare și extrașcolare

 

Activitățile educative școlare și extrașcolare din calendarul pentru anul școlar 2017-2018 sunt incluse în patru mari proiecte educaționale:

Magia lecturii

Viața are prioritate

Învață și dă mai departe

Educație în vatra satului