Acasă‎ > ‎

Evaluări naționale 2018

Ierarhia la nivelul județului a absolvenților clasei a VIII-a, 2018


Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativa a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
 
Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină EN fără taxă.
 

Media obținută la EN VIII este un criteriu decisiv pentru admiterea în învățământul liceal.

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII sunt disponibile aici.

Site dedicat publicării rezultatelor: http://evaluare.edu.ro


CALENDARUL  de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018: 

 

04-08 iunie 2018 Înscrierea la evaluarea națională 

08 iunie 2018  Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 

11 iunie 2018 Limba şi literatura română - probă scrisă 

13 iunie 2018 Matematica - probă scrisă 

14 iunie 2018 Limba şi literatura maternă - probă scrisă 

19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00) 

19 iunie 2018 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00) 

20-22 iunie 2018 Soluţionarea contestaţiilor 

23 iunie 2018 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor. 

 


Simulare Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a

  • 5 martie: Limba și literatura română
  • 6 martie: Matematică
  • 16 martie: afișarea rezultatelorÎn contextul aplicării Strategiei Anticorupție în Educație, pentru asigurarea unui climat de legalitate și pentru monitorizarea adecvată a riscurilor și vulnerabilităților de corupție în sistemul educațional, în perioada organizării și desfășurării examenelor naționale, Inspectoratul Școlar Județean Suceava promovează canale de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, prin postarea acestora, la avizierul propriu / avizierele unităților de învățământ, situate în afara spațiilor de desfășurare a examenelor, precum și pe prima pagină a site-urilor proprii de internet, după cum urmează :

TEL VERDE 0800816230

TEL VERDE 0800801100

(telefon gratuit)

la care cetățenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea și derularea examenelor naționale.


site dedicat semnalării eventualelor fapte de corupție.
Ċ
Web Admin,
6 mar. 2017, 09:02
Ċ
Web Admin,
6 mar. 2017, 09:08
Comments