Elevi

MEMBRII CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR:


· PREȘEDINTE: 

· VICEPREȘEDINTE: 

· SECRETAR: 

· MEMBRU: Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor§ Reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ;

§ Asigură comunicarea între elevi şi cadrele didactice;

§ Dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;

§ Implică elevii în activităţile desfăşurate;

§ Alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;

§ Se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluţii;

§ Apără drepturile copilului şi reclamă încălcarea lor;

§ Contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii (absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, etc.);

§ Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare;

§ Sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala;

§ Organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.);

§ Organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii;
Subpagini (1): Resurse